Druhý deň kapituly sme začali utierňou a slávením Eucharistie, ktorú celebroval o. ThDr. Milan Lach SJ. Po spoločnej modlitbe nás otec Milan povzbudil slovom o diakonii. „Najväčším a nevyčerpateľným zdrojom pre vašu diakoniu je Evanjelium. Našou diakoniou je predovšetkým uskutočňovať Božie slovo tam, kde sme. Ježiš Kristus nám zanechal konkrétny model diakonie pri poslednej večeri (Jn 13), keď zjavuje program lásky a služby pre svojich učeníkov.“ Ďalej o. Milan hovoril o formách diakonie z Kenotickej cesty: „Každá sestra má privilégium slúžiť Božiemu ľudu svojím spôsobom: modlitbou, pôstom, utrpením a službou.“

Takto povzdudené, sme sa vrátili k pracovnému programu našej kapituly. Na záver dňa sme si pochutnali a doplnili energiu nugátovou delikatesou.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok