O. viceprovinciál Jaroslav Štelbaský CSsR nás slávením Eucharistie a povzbudením v prednáške duchovne voviedol do ďalšieho dňa našej kapituly. K téme koinonia nám ponúkol bohaté množstvo impulzov, predovšetkým z Božieho slova a Kenotickej cesty. „Spoločenstvo odzrkadľuje hĺbku a bohatstvo tajomstva života Najsvätejšej Trojice. V spoločenstve prežívame svoju vieru v úprimnom vzájomnom porozumení, úcte a dôvere, v srdečnom a láskavom vzťahu, jemnosti a nežnosti jedna voči druhej.“ (bod 97 Kenotickej cesty). Osobitne zameral našu pozornosť na cnosť nežnosti a ako jej zosobnenie nám na podklade evanjeliových udalostí prestavil Presvätú Bohorodičku.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok