Otvorenie (28. 11. 2011)

V spoločenstve všetkých sestier našej viceprovincie, za prítomnosti vladyku Milana Chautura CSsR, protopresbytera o. Miroslava Pohára, generálnej predstavenej Miriam Claire Kowal OSBM a generálnej radkyne sr. Naukracie Závackej OSBM sme otvorili IV. viceprovinciálnu kapitulu. Podvečer sme sa stretli na spoločnej modlitbe večierne a po nej nasledoval najdôležitejší okamih - slávenie Eucharistie, pri ktorej sme prosili o pomoc a o svetlo Svätého Ducha pre začaté dielo. Pán nás skrze vladyku obdaril aj mocným slovom a povzbudením, keď nás pozval k zamysleniu sa nad najväčším nebezpečenstvom rehoľných komunít - odosobnenosťou vo všetkých oblastiach nášho života. Práve tá plodí formálne vzťahy a vytvára komunitu iba ako skupinu osôb, ktoré sú si vzájomne vzdialené. Vladyka Milan nás tiež pozval, aby sme hľadali Kristovu tvár najprv v srdci svojej komunity, aby sme tak mohli skutočne vykročiť do sveta. Je nevyhnutné, zdôraznil, budovať osobný vzťah s Bohom i so sestrou, ktorá žije vedľa mňa. Prostriedkami na budovanie živej komunity a vzťahov v nej sú spoločná modlitba, spoločné komunitné aktivity, kde sa sestry môžu vzájomne stretnúť a zdieľať svoje radosti i bolesti. Žijeme v dobe diplomatických a mediálnych vzťahov, mnohé vzťahy sa vytvárajú len skrze techniku – virtuálne. Práve sestry môžu prehriať tento chlad sveta svojím osobným prístupom.

Po sv. liturgii sme sa so symbolmi – svieca, Sv. Písmo, Konštitúcie, kľúče a pečiatka – premiestnili v sprievode za spevu tropára k Sv. Duchu do kapitulárnej miestnosti, kde sme modlitbou Carju nebesnyj opäť vzývali Božieho Ducha, aby prenikol každú chvíľu kapituly. Aj na tomto mieste sa nám vladyka prihovoril: „Hľadiac na maličku provinciu, sa môžeme pýtať, čo zmôže hŕstka žien v takom veľkom svete? Ale pozrime sa na Abraháma, z ktorého Boh učinil veľký národ, alebo na dvanásť apoštolov, na ktorých založil Ježiš svoju Cirkev. Nebola to kvantita, s ktorou Boh začínal. Ich sila však spočívala v jednote...“ Po programe sme sa s veľkou radosťou odobrali na slávnostnú večeru. Nech je Bohu vďaka za taký požehnaný čas.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok