Posledný deň kapituly sme začali tiež slávením Najsvätejšej Eucharistie, počas ktorej sme zvolávali Svätého Ducha. V príhovore nás o. Polykarp Jacoš OSBM povzbudil slovami o jednote a láske, ktorá dokonale utvára vzťah Najsvätejšej Trojice. „Jednota závisí od lásky. Ak sa zničí láska, zničí sa jednota.“ Ďalej hovoril o odpustení, ktoré je jediným prostriedkom na uzdravenie a rast lásky a jednoty v spoločenstve.

Súčasťou programu posledného dňa kapituly bola aj voľba predstavenej viceprovincie a jej rady. Novú viceprovinciálnu kúriu tvoria:

  • sr. Helena Šimková OSBM Predstavená viceprovincie
  • sr. Veronika Vislocká OSBM 1. radkyňa a zástupkyňa
  • sr. Gabriela Hlinková OSBM 2.radkyňa
  • sr. Pavla Dutková OSBM 3. radkyňa
  • sr. Emélia Turčaníková OSBM 4. radkyňa Každej zo sestier v novej službe úprimne gratulujeme a vyprosujeme milosť stávať sa služobníčkami jednoty a lásky.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok