Ďakujeme všetkým našim dobrodincom – darcom 2 % zo zaplatenej dane! Vďaka Vám sme mohli aj počas uplynulého roka podporiť aktivity s deťmi a mladými či stretnutia s rodinami vo farnostiach, kde pôsobíme. Každé ďakovanie je novou prosbou. Tak Vám vopred vyslovujeme svoju vďaku za pomoc v realizovaní a šírení dobrého diela tým, že nás podporíte svojimi 2 – 3 % zo zaplatenej dane za rok 2021. Nech je Pán sám Vašou odmenou za Vašu ochotu a štedrosť!


Adresa: Albinovská 1010/13, 07801 Sečovce
IČO: 31992161
Právna forma: Nadácia
IBAN číslo účtu: SK6502000000001469559156 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Predchádzajúci článok Ďalší článok