Metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

V sobotu 5. februára 2022 sa uskutočnilo prvé metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Pre aktuálnu pandemickú situáciu sa konalo online formou. Účasť prijali všetci gréckokatolícki vladykovia: metropolita a arcibiskup Ján, arcibiskup Cyril, vladyka Peter, vladyka Milan a vladyka Marián Andrej. Na stretnutie sa pripojilo asi 40 rehoľných komunít gréckokatolíckych rehoľných sestier, bratov a rehoľných kňazov. Medzi nimi boli aj dvaja zástupcovia mníšskeho stavu a jedna zasvätená panna. Stretnutie moderovala provinciálna predstavená Sestier služobníc NPM sr. Emanuela Rindošová.

Po úvodnom privítaní a predstavení všetkých účastníkov stretnutia nasledovala spoločná modlitba, ktorú pripravili sestry baziliánky z Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda a v ďalšej časti stretnutia zaspievali tropár a kondák Sviatku Stretnutia Pána kontemplatívne sestry redemptoristky z Vranova nad Topľou. Po predstavení všetkých pripojených komunít sa zasväteným krátkou prednáškou prihovoril vladyka Marián Andrej, CSsR. Vyzval ich k spoločnému životu v láske v spoločenstve, ktoré priťahuje ku Kristovi a načúva Svätému Duchu.

Vyšší predstavení gréckokatolíckych reholí informovali o živote vo svojich (vice)provinciách v minulom roku, ako aj o svojich plánoch do ďalších dní. Záver patril našim vladykom: na tému synodálnej cesty sa prihovoril arcibiskup a metropolita Ján Babjak a po ňom povzbudili prítomných svojím slovom ostatní vladykovia. Celé stretnutie sa nieslo v duchu bratstva a sesterstva, vzájomného zdieľania sa v nasmerovaní k spoločnému kráčaniu s Cirkvou. Na jeho príprave spolupracovali vyšší predstavení gréckokatolíckych reholí na Slovensku: redemptoristi, baziliáni, sestry službonice NPM, baziliánky a redemptoristky.

Predchádzajúci článok Ďalší článok