Vzkriesenie Krista je našou silou!
Dáva najväčšiu nádej,
otvára život pre budúcu Božiu večnosť,
pre plnosť šťastia, pre istotu,
že nad zlom, hriechom a smrťou možno zvíťaziť.
.

(Sv. Otec František)

Nádej z Kristovho víťazstva
nech Vám pomáha zvládať každodenné úlohy
s väčšou dôverou, o...

Christos raždajetsja!

Nebo sa sklonilo k zemi, dotklo sa človeka, prichádza Boh s odpustením, lásku si oblieka.

Vzdialený Boh sa stáva blízkym. Stáva sa človekom, jedným z nás. Blízkosť Boha pokoruje. On sa pokoruje, aby bol s nami, aby s nami kráčal, aby nám pomáhal. Je tu pre nás. Božou blízko...

Sviatok sv. Makriny (19. júla) patrí k dňom spoločného stretnutia našich sestier. Tentokrát sme sa zišli v rehoľnom dome v Trebišove pri spoločnom obede a modlitbe molebena k sv. Makrine v kaplnke, ktorá jej je zasvätená. Modlitbu viedol o. Polykarp Jacoš, OSBM.

Fotogaléria

Cez všetky veky sa vzkriesený Pastier neunavuje hľadať nás, svojich bratov, zblúdených na púšťach sveta.
(Sv. Otec František)

S prianím nechať sa Ním nájsť
a voviesť do pokoja, radosti a lásky
VZKRIESENÉHO KRISTA
prajeme vám a vyprosujeme
požehnané sviatky Paschy.

sr. Naukrácia Zavacká,...

Ako zvyčajne pred sviatkom nášho zakladateľa sv. Bazila Veľkého sa stretli sestry celej našej viceprovincie na duchovnej obnove v kláštore v Sečovciach. Svojím slovom nás ňou sprevádzal o. Teodor Kosť, OSBM.
V deň sviatku sv. Bazila – 1. januára – sme najprv pri slávení Eucharistie a potom aj pri s...

Podporte nás svojimi 2 – 3 % zo zaplatenej dane za rok 2019. Pomôžete nám v realizovaní a šírení dobrého diela - v práci s deťmi a mladými.
Za každý príspevok vopred ďakujeme. Nech je Pán sám vašou odmenou za vašu ochotu a štedrosť!


Adresa: Albinovská 1010/13, 07801 Sečovce
IČO: 31992161
...